Kategorie
Do wglądu

Podsumowanie zebrania 29.03.2022

Zebranie odbyło się 29 marca 2022 r. Na trzecim w tym roku szkolnym spotkaniu Rady Rodziców, w obecności przedstawicieli siedemnastu klas podjęliśmy następujące decyzje i omówiliśmy poniższe tematy: LOTERIA (20 maja)
Rada Rodziców ustaliła termin przeprowadzenia loterii fantowej na dzień 20.05.2022 r., co przypada na Święto Szkoły. Loteria planowana wcześniej na okres karnawału, nie odbyła się […]

Kategorie
Do wglądu

Podsumowanie zebrania 26.10.2021

Zebranie odbyło się 26 października 2021 r. Na drugim w tym roku szkolnym spotkaniu Rady Rodziców, w obecności wymaganej większości przedstawicieli klas (kworum) podjęliśmy następujące uchwały i omówiliśmy poniższe tematy: ZMIANA REGULAMINU RADY RODZICÓW Zmiana wprowadza możliwość podejmowania uchwał w trybie zdalnym. Zmieniono również zasady podejmowania uchwał – teraz będą one uchwalane zwykłą większością głosów […]