Opłacam składki, wspieram moje dziecko!

Drodzy Rodzice

Bardzo prosimy o opłacanie składki na Komitet Rodzicielski. Decyzją Rady Rodziców z dnia 26.09.2022 r. w tym roku szkolnym wynosi ona:
• 100 zł/rok (jeśli do szkoły uczęszcza jedno dziecko)
150 zł/rok (jeśli dwoje lub więcej).

Konto do wpłat

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyminie

83 1160 2202 0000 0005 0523 1085

tytułem: „Darowizna na Radę Rodziców imię i nazwisko dziecka klasa”

Składka jest dobrowolna i w 100% przeznaczona na potrzeby uczniów – naszych dzieci. Kwota nie jest duża, ale dzięki niej możemy wiele zdziałać. Z pieniędzy zebranych przez Radę Rodziców korzysta każde dziecko w naszej szkole.